Profesionálna projekčná a inžinierska činnosť

Nachádzame sa v etape rastu cien energií a preto iba pripravení dokážu svoje náklady na energiu udržať v únosnej výške. Zo všetkých strán sa pritom na nás valí množstvo ponúk a obchodníkov s najrôznejšími produktmi na úsporu energie. Málokto si však uvedomuje, že pri svojej prezentácii často neuvedú správny údaj, alebo iným spôsobom prípadne zamlčia a tým zavedú zákazníka.

Vieme, ako dosiahnuť také využitie investície, ktoré prinesie maximálnu úsporu. Poradíme Vám, ako odstrániť slabé miesta Vášho vetracieho alebo vykurovacieho systému. Ponúkame Vám naše vedomosti a skúsenosti z dlhoročnej praxe v odbore.

Komplexne spracovaný projekt má jediný cieľ – minimalizovať náklady na energie a tomu je podriadená aj komunikácia s investorom a architektom. Snažíme sa o efektívne technické riešenia, ktoré sú podložené ekonomickou výhodnosťou alebo nevýhodnosťou možnej alternatívy, aby konečný návrh bol optimálny.

Firma vznikla v r. 1992 a zaoberá sa projekčnou a inžinierskou činnosťou v oblasti vykurovania, vzduchotechniky a chladenia.

Vypracovávame:

  • štúdie realizovateľnosti racionalizácie výroby energetických systémov
  • projektovú dokumentáciu pre územné konania
  • projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie
  • projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby
  • prevádzkové poriadky
  • skutkový stav vyhotovenia stavby
  • inžiniersku činnosť
  • autorský dozor

Spolupráca:
Úzko spolupracujeme s externými odborníkmi z oblasti energetiky, stavebníctva, požiarnej ochrany a inými súvisiacimi odbormi s cieľom dosiahnuť uspokojenie náročných požiadaviek našich klientov.